آزمون پایان اسپرینت دوم تولید محتوا ویژه نشستنکی‌ها

مدت زمان این آزمون 2 ساعت است. پس از ساعت 14 اگر آزمون به اتمام نرسید نمره منفی کسب خواهید کرد. پس به زمان توجه کنید.

به زبان ساده و مطابق با مواردی که در این هفته آموزش دیدید پاسخ بدید. می‌تونی یک بیلبورد محتوایی و هم به عنوان مثال ارائه بدی

مسیری که برای بهینه سازی تیترهای h2 را انجام می دهید را شرح دهید. می‌توانید مثال هم بزنید

این مقاله را می توانید از نظر مسیر محتوایی، لینک سازی، داستان سرایی، توجه به عنوان و پاسخ به دغدغه اصلی محتوا، تصاویر و ... بررسی کنید. https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B4%D9%85/

حداقل 5 دلیل برای انتخاب محتوا ارائه دهید https://www.chetor.com/

دلایل خود را می‌توانید با ذکر مثال شرح دهید

لطفا لینک بهترین محتوایی که در طول 2 ماه حضور در دوره آموزشی نوشته‌اید را ارسال کنید و دلیل انتخاب خود را نیز شرح دهید.

پیشنهاد، انتقاد و هر چی می خواهد دل تنگت بگو