هدف ما در پروکسیما آموزش اصولی برای درک عمیق مفاهیم و استفاده از آن در فضای واقعی کار است. ما این فرصت را برای افراد کم‌تجربه اما مستعد فراهم کرده‌ایم تا پس از گذراندن دوره‌های آموزشی برای «ورود به بازار کار» آماده شوند. دوره کارآموزش یک طرح رایگان برای آموزش در حوزه‌های مرتبط با بازاریابی دیجیتال و کسب مهارت‌های لازم است. دانش‌آموختگان این دوره برای استفاده از دانش و افزایش خلاقیت به شرکت‌های دیگر معرفی می‌شوند.