هدف ما در پروکسیما آموزش عمیق مفاهیم و به‌کارگیری آن در فضای واقعی کار است تا افراد با استعداد ولی کم‌تجربه فرصتی برای “اولین ورود” خود به بازار کار داشته باشند. کارآموزش یک طرح رایگان برای پرورش نیروهای خلاق در حوزه‌های مرتبط با بازاریابی دیجیتال و معرفی آنها به شرکت‌ها است.