آزمون مرحله دوم کارآموزش کدنویسی سایت

این آزمون تخصصی‌تر است، ولی انتظار نداریم که در پاسخ به همه سوالات عالی باشید.
هدف ما، شناخت بهتر از توانمندی‌های شما پیش از ورود به کارآموزش است.
به دلیل محدودیت در پذیرش، افرادی را انتخاب خواهیم کرد که شانس بیشتری برای موفقیت در پایان دوره داشته باشند.
تلاش کرده‌ایم تا زمان پاسخ‌گویی کمتر از 2 ساعت باشد.

تفاوت این دو ویژگی را در Position توضیح دهید و برای هرکدام یک مورد استفاده مثال بزنید

برای اضافه کردن یک فایل CSS به کدهای صفحه کدام گزینه مناسب است؟

کدام گزینه موجب میشود تا همه المان‌های قرار گرفته در یک flex از نظر چیدمان عمودی همراستا و هم مرکز باشند؟

برای ایجاد انحنا در border های یک المان با شرایط زیر کدام گزینه درست است؟ بالا راست با انحنای 10 پیکسل پایین راست با انحنای 10 پیکسل بالا چپ و پایین چپ بدون انحنا باشند

همه گزینه ها امکان درج مقدار منفی دارند به جز یکی، همان گزینه صحیح است

توضیحات شما کوتاه و کاربردی باشد

فرض کنید که h1 ها براساس کلاس یا id تغییر رنگ داده نشوند.

(هر تعداد گزینه را می‌توانید انتخاب کنید.) بیشتر از 1 گزینه صحیح است

(هر تعداد گزینه را می‌توانید انتخاب کنید.) بیشتر از یک گزینه صحیح است

اگر پاسخ سوال را نمی‌دانید در اینترنت جستجو کنید.

مختصر، مفید و کاربردی توضیح دهید. اگر نمی‌دانید جستجو کنید.

توضیح دهید که سایزهای مهم برای بررسی ریسپانسیو کدام هستند و شما با چه ابزاری آن را بررسی می‌کنید؟

اگر پاسخ را نمی‌دانید در اینترنت جستجو کنید. حواست به زمان باشه!

منظور این است که چه فایلی (براساس نام‌گذاری) در قالب اولویت بیشتری (از بالا به پایین) برای نمایش محتوای یک نوشته دارد

(حداکثر ۲ گزینه را می‌توانید انتخاب کنید.) ممکن است همه روش‌ها برای شما مناسب باشند ولی لطفا حداکثر 2 گزینه که اولویت اصلی شما هستند را انتخاب کنید.

شناخت شخصیت شما به ما کمک می‌کند تا برنامه آموزشی را متناسب با روحیات خودتان طراحی کنیم. لطفا در آزمون شخصیت شناسی شرکت کرده و صفحه نتیجه نهایی و شخصیت مرتبط با خود را برای ما درج کنید. اگر قبلا تجربه شرکت در تست مشابه را داشته‌اید پیشنهاد می‌کنیم مجدد در این آزمون شرکت کنید. پاسخ‌گویی به سوالات کمتر از 12 دقیقه طول می‌کشد. ورود به آزمون: https://www.16personalities.com/fa/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA